Minimalist thrilling shoot 'em up game https://brutalmaze.rtfd.io
Je kunt niet meer dan 25 onderwerpen selecteren Onderwerpen moeten beginnen met een letter of nummer, kunnen streepjes bevatten ('-') en kunnen maximaal 35 tekens lang zijn.
 
 

21 regels
333 B

[tox]
envlist = py
minversion = 3.3
isolated_build = True
[testenv]
deps =
flake8-builtins
isort
commands =
flake8
isort . --check --diff
[flake8]
hang-closing = True
ignore = E129, E226, E228, E701, E704, W503
exclude = .git,__pycache__,.tox,__init__.py
[isort]
balanced_wrapping = True
combine_as_imports = True