Minimalist thrilling shoot 'em up game https://brutalmaze.rtfd.io
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 

21 wiersze
333 B

[tox]
envlist = py
minversion = 3.3
isolated_build = True
[testenv]
deps =
flake8-builtins
isort
commands =
flake8
isort . --check --diff
[flake8]
hang-closing = True
ignore = E129, E226, E228, E701, E704, W503
exclude = .git,__pycache__,.tox,__init__.py
[isort]
balanced_wrapping = True
combine_as_imports = True