מדריך מעשי / עיוני / רוחני לבירוקרטיה / סטטיסטיקה / תובנות / וכו' הקשורים לכך שכולנו נמות, אפילו שזה מפחיד

Aktualisiert vor 3 Stunden

HakingCiphers practice

Aktualisiert vor 19 Stunden

A collection of my personal PKGBUILD files for Arch

Aktualisiert vor 1 Tag

A very basic shop for personal use.

Aktualisiert vor 1 Tag

maintenimiento, restauracion y gestion del acequia encinillas

Aktualisiert vor 1 Tag

an open and flexible learning experience with ActivityPub: @tqt@hub.disroot.org on Matrix: @tqt:privacytools.io domain: **coming soon** https://ee.tqt.solutions

Aktualisiert vor 1 Tag

Disroot.org website theme for Grav CMS

Aktualisiert vor 3 Tagen

Disroot Website Repository

Aktualisiert vor 3 Tagen

Disroot's Privacy Statement

Aktualisiert vor 5 Tagen

Terms of Services for Disroot.org

Aktualisiert vor 5 Tagen

Aktualisiert vor 6 Tagen

Disroot Howto Site Repository

Aktualisiert vor 6 Tagen

Disroot's themes used on roundcube.

Aktualisiert vor 1 Woche

Disroot Howto Site Repository DUTCH translation effort

Aktualisiert vor 1 Woche

a working repository for use by the community of La Chaparras, Lanjaron. Andalusia. Spain

Aktualisiert vor 1 Woche

Logos, icons, images, house style and other visual material of disroot project.

Aktualisiert vor 2 Wochen

minimal project to test react context api

Aktualisiert vor 2 Wochen