מדריך מעשי / עיוני / רוחני לבירוקרטיה / סטטיסטיקה / תובנות / וכו' הקשורים לכך שכולנו נמות, אפילו שזה מפחיד

Actualizado hace 2 horas

HakingCiphers practice

Actualizado hace 19 horas

A collection of my personal PKGBUILD files for Arch

Actualizado hace 1 día

A very basic shop for personal use.

Actualizado hace 1 día

maintenimiento, restauracion y gestion del acequia encinillas

Actualizado hace 1 día

an open and flexible learning experience with ActivityPub: @tqt@hub.disroot.org on Matrix: @tqt:privacytools.io domain: **coming soon** https://ee.tqt.solutions

Actualizado hace 1 día

Disroot.org website theme for Grav CMS

Actualizado hace 3 días

Disroot Website Repository

Actualizado hace 3 días

Disroot's Privacy Statement

Actualizado hace 5 días

Terms of Services for Disroot.org

Actualizado hace 5 días

Actualizado hace 6 días

Disroot Howto Site Repository

Actualizado hace 6 días

Disroot's themes used on roundcube.

Actualizado hace 1 semana

Disroot Howto Site Repository DUTCH translation effort

Actualizado hace 1 semana

a working repository for use by the community of La Chaparras, Lanjaron. Andalusia. Spain

Actualizado hace 1 semana

Logos, icons, images, house style and other visual material of disroot project.

Actualizado hace 2 semanas

minimal project to test react context api

Actualizado hace 2 semanas