מדריך מעשי / עיוני / רוחני לבירוקרטיה / סטטיסטיקה / תובנות / וכו' הקשורים לכך שכולנו נמות, אפילו שזה מפחיד

Updated 2 hours ago

HakingCiphers practice

Updated 19 hours ago

A collection of my personal PKGBUILD files for Arch

Updated 1 day ago

A very basic shop for personal use.

Updated 1 day ago

maintenimiento, restauracion y gestion del acequia encinillas

Updated 1 day ago

an open and flexible learning experience with ActivityPub: @tqt@hub.disroot.org on Matrix: @tqt:privacytools.io domain: **coming soon** https://ee.tqt.solutions

Updated 1 day ago

Disroot.org website theme for Grav CMS

Updated 3 days ago

Disroot Website Repository

Updated 3 days ago

Disroot's Privacy Statement

Updated 5 days ago

Terms of Services for Disroot.org

Updated 5 days ago

Updated 6 days ago

Disroot Howto Site Repository

Updated 6 days ago

Disroot's themes used on roundcube.

Updated 1 week ago

Disroot Howto Site Repository DUTCH translation effort

Updated 1 week ago

a working repository for use by the community of La Chaparras, Lanjaron. Andalusia. Spain

Updated 1 week ago

Logos, icons, images, house style and other visual material of disroot project.

Updated 2 weeks ago

minimal project to test react context api

Updated 2 weeks ago