Project Manager for Sublime Text 3 . mirror of https://github.com/budRich/ProjectManager
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.

7 wiersze
56 B

  1. *.cache
  2. *.log
  3. *.pyc
  4. *.pyo
  5. *.sublime-workspace
  6. .DS_Store