Project Manager for Sublime Text 3 . mirror of https://github.com/budRich/ProjectManager
25'ten fazla konu seçemezsiniz Konular bir harf veya rakamla başlamalı, kısa çizgiler ('-') içerebilir ve en fazla 35 karakter uzunluğunda olabilir.

7 satır
56 B

  1. *.cache
  2. *.log
  3. *.pyc
  4. *.pyo
  5. *.sublime-workspace
  6. .DS_Store