Nelze vybrat více než 25 témat Téma musí začínat písmenem nebo číslem, může obsahovat pomlčky („-“) a může být dlouhé až 35 znaků.
 
 
 
 
lelgenio 92dbacc156 fix greeting function před 1 týdnem
dotfiles fix greeting function před 1 týdnem
.gitignore fix fish, add searches and improve kanshi před 1 měsícem
LICENSE Adicionar LICENSE před 1 měsícem
README.md Atualizar 'README.md' před 1 měsícem
arch_install update intaller před 1 měsícem
config.yaml add mpv and imv před 2 týdny
funcs.py 😎😎😎😎😎 před 1 měsícem
image.png Atualizar README.md, image.png arquivos před 1 měsícem

README.md

My Dotfiles

What I use:

  • sway / Waybar
  • kitty (only way to get ranger image previews on wayland)
  • fish (fight me!)
  • nvim / vim-lsp (pure vimscript)
  • qutebrowser
  • zathura
  • mpd (optionally playerctl if installed)
  • mpv (sponsorblock)
  • btwOs

Install:

Most files need to be pre-prossesed with dotdrop.
By default mapped to Dvorak, edit config.yaml to remap.

pip install --user dotdrop
dotdrop -c config.yaml install

image.png