Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
 
 
 
lelgenio 00cbb9ae14 fish: add sv shortcut 4 dni temu
dotfiles fish: add sv shortcut 4 dni temu
root root: use single action to reload services 4 dni temu
.gitignore ignore .srcinfo 9 miesięcy temu
LICENSE Adicionar LICENSE 1 rok temu
README.md readme: update terminal emulator 4 miesięcy temu
arch_install remove bloat 9 miesięcy temu
config.yaml general: add paru 4 dni temu
funcs.py scripts: add missing scripts and some new ones 1 tydzień temu
image.png Atualizar README.md, image.png arquivos 1 rok temu

README.md

My Dotfiles

What I use:

  • sway / Waybar
  • Alacritty
  • fish (fight me!)
  • kakoune
  • qutebrowser
  • zathura
  • mpd (optionally playerctl if installed)
  • mpv (sponsorblock)
  • btwOs

Install:

Most files need to be pre-prossesed with dotdrop. If you're on Arch this will install all packages automatically.

pip install --user dotdrop
dotdrop -c config.yaml install -p main

image.png