Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
 
 
lelgenio 92dbacc156 fix greeting function 1 tydzień temu
dotfiles fix greeting function 1 tydzień temu
.gitignore fix fish, add searches and improve kanshi 1 miesiąc temu
LICENSE Adicionar LICENSE 1 miesiąc temu
README.md Atualizar 'README.md' 1 miesiąc temu
arch_install update intaller 1 miesiąc temu
config.yaml add mpv and imv 3 tygodni temu
funcs.py 😎😎😎😎😎 1 miesiąc temu
image.png Atualizar README.md, image.png arquivos 1 miesiąc temu

README.md

My Dotfiles

What I use:

  • sway / Waybar
  • kitty (only way to get ranger image previews on wayland)
  • fish (fight me!)
  • nvim / vim-lsp (pure vimscript)
  • qutebrowser
  • zathura
  • mpd (optionally playerctl if installed)
  • mpv (sponsorblock)
  • btwOs

Install:

Most files need to be pre-prossesed with dotdrop.
By default mapped to Dvorak, edit config.yaml to remap.

pip install --user dotdrop
dotdrop -c config.yaml install

image.png