Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.
 
 
 
 
lelgenio d26124cf59 add search engines 16 timmar sedan
dotfiles add search engines 16 timmar sedan
.gitignore fix fish, add searches and improve kanshi 3 veckor sedan
LICENSE Adicionar LICENSE 1 månad sedan
README.md Atualizar 'README.md' 1 månad sedan
arch_install update intaller 1 månad sedan
config.yaml add mpv and imv 1 vecka sedan
funcs.py 😎😎😎😎😎 3 veckor sedan
image.png Atualizar README.md, image.png arquivos 1 månad sedan

README.md

My Dotfiles

What I use:

  • sway / Waybar
  • kitty (only way to get ranger image previews on wayland)
  • fish (fight me!)
  • nvim / vim-lsp (pure vimscript)
  • qutebrowser
  • zathura
  • mpd (optionally playerctl if installed)
  • mpv (sponsorblock)
  • btwOs

Install:

Most files need to be pre-prossesed with dotdrop.
By default mapped to Dvorak, edit config.yaml to remap.

pip install --user dotdrop
dotdrop -c config.yaml install

image.png