Ви не можете вибрати більше 25 тем Теми мають розпочинатися з літери або цифри, можуть містити дефіси (-) і не повинні перевищувати 35 символів.
 
 
 
 
lelgenio d26124cf59 add search engines 16 години тому
dotfiles add search engines 16 години тому
.gitignore fix fish, add searches and improve kanshi 3 тижднів тому
LICENSE Adicionar LICENSE 1 місяць тому
README.md Atualizar 'README.md' 1 місяць тому
arch_install update intaller 1 місяць тому
config.yaml add mpv and imv 1 тиждень тому
funcs.py 😎😎😎😎😎 3 тижднів тому
image.png Atualizar README.md, image.png arquivos 1 місяць тому

README.md

My Dotfiles

What I use:

  • sway / Waybar
  • kitty (only way to get ranger image previews on wayland)
  • fish (fight me!)
  • nvim / vim-lsp (pure vimscript)
  • qutebrowser
  • zathura
  • mpd (optionally playerctl if installed)
  • mpv (sponsorblock)
  • btwOs

Install:

Most files need to be pre-prossesed with dotdrop.
By default mapped to Dvorak, edit config.yaml to remap.

pip install --user dotdrop
dotdrop -c config.yaml install

image.png