Go to file
2023-09-26 10:45:52 +02:00
.python-version Initial commit. 2023-09-26 10:45:52 +02:00
pygame_tile_test.py Initial commit. 2023-09-26 10:45:52 +02:00
pyproject.toml Initial commit. 2023-09-26 10:45:52 +02:00
README.md Initial commit. 2023-09-26 10:45:52 +02:00
tiles.png Initial commit. 2023-09-26 10:45:52 +02:00

Instalacja: poetry install

Uruchomienie: poetry shell python pygame_tile_test.py x, gdzie x to liczba między 0 a 1900

Działanie: Trzeba wcisnąć jakiś przycisk, żeby zobaczyć kafelki. Wciśnięcie c powoduje wyświetlenie indexów kafelków. Wciśnięcie q zamyka okno.

Adnotacje: Dobrym pomysłem jest używanie pyenv, wtedy można w katalogu z kodem zainstalować lokalną wersję Pythona. pyenv i poetry powinny być w większości dystrybucji