Преглед на файлове

Added a README file cause you allways need a readme file :D

master
Maryjane преди 10 месеца
родител
ревизия
7dd201d24e
Подписан от: maryjane GPG ключ ID: C8AB955794B08097
променени са 1 файла, в които са добавени 4 реда и са изтрити 0 реда
  1. +4
    -0
      README.md

+ 4
- 0
README.md Целия файл

@@ -0,0 +1,4 @@

## LDH Client AUR

A simple PKBUILD to clone and run the setup scripts of Librem Tunnel in Arch Linux and Friends

Зареждане…
Отказ
Запис