Przeglądaj źródła

Added a README file cause you allways need a readme file :D

master
Maryjane 10 miesięcy temu
rodzic
commit
7dd201d24e
Podpisane przez: maryjane ID klucza GPG: C8AB955794B08097
1 zmienionych plików z 4 dodań i 0 usunięć
  1. +4
    -0
      README.md

+ 4
- 0
README.md Wyświetl plik

@@ -0,0 +1,4 @@

## LDH Client AUR

A simple PKBUILD to clone and run the setup scripts of Librem Tunnel in Arch Linux and Friends

Ładowanie…
Anuluj
Zapisz