Преглед на файлове

use correct path

Signed-off-by: Morris Jobke <hey@morrisjobke.de>
tags/v1.4.0
Morris Jobke преди 1 година
родител
ревизия
803b6d7fad
No known key found for this signature in database GPG ключ ID: FE03C3A163FEDE68
променени са 1 файла, в които са добавени 3 реда и са изтрити 3 реда
  1. +3
    -3
      .drone.yml

+ 3
- 3
.drone.yml Целия файл

@@ -66,7 +66,7 @@ steps:
- cd apps/$APP_NAME

# Run phpunit tests
- cd tests/php/
- cd tests/unit/
- phpunit --configuration phpunit.xml

trigger:
@@ -96,7 +96,7 @@ steps:
- cd apps/$APP_NAME

# Run phpunit tests
- cd tests/php/
- cd tests/unit/
- phpunit --configuration phpunit.xml

trigger:
@@ -126,7 +126,7 @@ steps:
- cd apps/$APP_NAME

# Run phpunit tests
- cd tests/php/
- cd tests/unit/
- phpunit --configuration phpunit.xml

trigger:


Зареждане…
Отказ
Запис