Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
Matthias Strubel fd335adb54 New Download location for custom imagebuilder 2 lat temu
.gitignore keep repository clean 7 lat temu
Makefile New Download location for custom imagebuilder 2 lat temu
README even more about the additional repository 7 lat temu

README

Scripts for creating PirateBox Images via OpenWRT's ImageBuilder

make all

or

make imagebuilder
make MR3020


The imagebuilder refers to the first PirateBox-OpenWRT-Packagerepository under:
http://stable.openwrt.piratebox.de/all/packages/

During customization, the package pbxopg gets installed. This package is located at the
repository above and modifies opkg.conf at the final image to use that repository too.


See our repository for that too: https://github.com/PirateBox-Dev/openwrt-temp-repository