Commit Graph

42 Commits

Author SHA1 Message Date
Twann 4fd3121247
repo version 231201 2023-12-01 23:46:25 +01:00
Twann 5b70c98e73
add urlhaus 2023-06-06 21:03:53 +02:00
Twann bc768ef8c3
add deprecated lists 2023-06-02 02:04:38 +02:00
Twann 24ce6e1a46
typo 2023-06-01 02:11:56 +02:00
Twann 31d1430a56
add hagezi dns blocklists 2023-06-01 02:10:07 +02:00
Twann 5aefc0c95f
update repo 2023-06-01 00:50:00 +02:00
Twann 07c2466b91
typo fixes 2023-05-29 02:26:41 +02:00
Twann def5a43214
add lightweight web frontend 2023-05-29 02:14:40 +02:00
Twann 97cf388925
add anti-ai blocklist 2023-05-19 16:05:43 +02:00
Twann 9ad929e6c2
update repo 2023-05-11 12:40:57 +02:00
Twann 00ec6ffb60
change misstyped mirror url 2023-04-21 01:16:52 +02:00
Twann 619f99a69e
add antipopads-re to index 2023-04-02 23:12:09 +02:00
Twann 873d176dab
change version in index 2023-04-02 22:24:37 +02:00
Twann 35798763cf
add new oisd blocklists 2023-04-02 22:20:59 +02:00
Twann 59a0e0f54d
add new lists to repo 2023-03-30 18:49:38 +02:00
Twann 9733824021
add fakenews blocklist 2023-01-14 19:07:52 +01:00
Twann 42acd4fe00
update repo 2023-01-08 14:39:15 +01:00
Twann ed63b06442
update index 2022-12-30 16:14:18 +01:00
Twann 473fd9dafc
add redirection page 2022-12-30 16:04:34 +01:00
Twann 7f1fc51d75
update index 2022-12-30 16:01:56 +01:00
Twann 0ffe31a726
custom domain name 2022-12-28 18:48:31 +01:00
Twann 8d64b0fdd8
tblock 2.6.0 2022-12-01 16:21:01 +01:00
Twann b186c53847
change source of youtube_ad_blocklist 2022-11-24 11:41:40 +01:00
Twann 0e2ae6fbd9
tblock 2.5.0 2022-10-31 22:12:34 +01:00
Twann 6e1d0be38b
update repo 2022-10-20 12:09:54 +02:00
Twann d0b9952197
update repo 2022-10-16 14:27:48 +02:00
Twann b1b41198cc
update repo 2022-10-06 11:29:32 +02:00
Twann 9d6e588e21
update repo 2022-09-06 15:22:31 +02:00
Twann ee51eece01
remove mirrors in repo 2022-08-16 15:36:39 +02:00
Twann fa505d5431
add support for upcoming v2.4.0 release 2022-08-16 15:34:47 +02:00
Twann b8aac01973
tblock 2.3.0 2022-07-28 01:19:50 +02:00
Twann 871d8212f3
update repo 2022-07-23 18:28:36 +02:00
Twann c393efb3d5
update repo 2022-07-23 18:26:41 +02:00
Twann bdac95ac70
tblock 2.2.0 2022-07-22 14:53:28 +02:00
Twann 83cca6308d
tblock 2.2.0 2022-07-22 14:53:01 +02:00
Twann d1391192bd
add filter lists 2022-07-14 23:38:42 +02:00
Twann b41b3dea0b
add allow list 2022-07-13 16:45:56 +02:00
Twann a222bbc132
fix repo 2022-07-13 13:06:00 +02:00
Twann 7c84cc0bbf
update repo 2022-07-13 13:03:50 +02:00
Twann f96725fe94
update repo 2022-06-18 16:24:21 +02:00
Twann ab7d7b705a
add oisd blocklists 2022-05-04 21:13:27 +02:00
Twann c702bd0eaf
new repo version 2022-05-04 18:56:41 +02:00