Este repositorio contendrá guías de ayuda para poder sacar un mejor provecho de esta maravillosa dustribución de gnu/linux. En lo posible se procurará tener en español el contenido que se vaya agregando
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
Tuxliban Torvalds 7aca3a30fb Versión de dependencias преди 3 месеца
Container Void Organizar guías преди 5 месеца
plantillas Versión de dependencias преди 3 месеца
Chroot.md Ajustes de lectura преди 3 месеца
LICENSE Initial commit преди 5 месеца
README.md Initial commit преди 5 месеца

README.md

tutoriales_void

Este repositorio contendrá guías de ayuda para poder sacar un mejor provecho de esta maravillosa dustribución de gnu/linux. En lo posible se procurará tener en español el contenido que se vaya agregando