Este repositorio contendrá guías de ayuda para poder sacar un mejor provecho de esta maravillosa dustribución de gnu/linux. En lo posible se procurará tener en español el contenido que se vaya agregando
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
Tuxliban Torvalds 7aca3a30fb Versión de dependencias 3 kuukautta sitten
Container Void Organizar guías 5 kuukautta sitten
plantillas Versión de dependencias 3 kuukautta sitten
Chroot.md Ajustes de lectura 3 kuukautta sitten
LICENSE Initial commit 5 kuukautta sitten
README.md Initial commit 5 kuukautta sitten

README.md

tutoriales_void

Este repositorio contendrá guías de ayuda para poder sacar un mejor provecho de esta maravillosa dustribución de gnu/linux. En lo posible se procurará tener en español el contenido que se vaya agregando